FRANSMAN, assurantiekantoor
Retiefstraat 47 hs
1092 VX  Amsterdam

 
 
Oxfam Novib
 
 
 
  onze dienstverlening

Onafhankelijk, klantgericht en klantvriendelijk
Als intermediair werken wij conform het Dienstverleningsdocument. ( DVD ) Dit is een wettelijk verplicht document waarin duidelijkheid vooraf en transparantie belangrijke aspecten binnen onze dienstverlening zijn. Ook hierin staat ook omschreven wat wij als dienstverlenend assurantiekantoor te bieden hebben, alsmede de kosten van onze diensten. Het document kunt u downloaden op onze downloadpagina.

Wilt u advies op het gebied van verzekeringen of hypotheken? Print dan het klantprofiel en het klantformulier en vul deze zo volledig mogelijk in en neem deze mee naar de afspraak op ons kantoor. Mede op basis van deze formulieren kunnen wij u straks een passend advies geven.

In het klantprofiel formulier dient u vragen te beantwoorden, zodat wij een beeld krijgen over de volgende zaken:

  • kennis en ervaring,
  • financiële positie,
  • risicobereidheid,
  • doelstelling.

Bij dit formulier ontvangen wij graag een kopie van uw legitimatiebewijs.

Heeft u onverhoopt een klacht over onze dienstverlening? U kunt deze kenbaar maken aan de directie van ons kantoor. Wij zijn ook aangesloten bij het Kifid. Dit is een door de minister van financiën erkend klachteninstituut van deze branche. Als u , na het indienen van een klacht bij ons persoonlijk, er niet met ons uit komt, dan kunt u zich nog tot het Kifid wenden.

FRANSMAN | Retiefstraat 47 hs | 1092 VX  Amsterdam | 020 694 30 89 | info@woonbootspecialist.nl